Saturday, August 25, 2012

ያኛው ሕይወት

ያልተበለሻሸ ያልተቀላቀለ፣


ከተራሮች ዕድሜ ከዛፎች የላቀ፣

ከወንዞቹ ቀድሞ ከቋጥኙ በፊት

ከሜዳ አራዊት ከቤቱ እንስሳት

እዚያም አለ ሕይወት።


“ያገሬ ጎዳና ውሰደ አርቀህ፣

እኔ በተጓዝኩት አንተ ምን ቸገረህ”፣

በታሪክ በባሕል ፋፍቶ የዳበረ፣

በፈሪሃ እግዚአብሔር፣

በአንተ-ትብስ-አንቺ ጠብቆ የደደረ፣

እዚያም ሕይወት አለ።

በኃይለኞች ጡጫ በበሽታና ሞት፣

በጦርነት ዋዕይ በረሃብ እርዛት፣

ተቆርጦ ያልደረቀ በመከራ ስደት፣

እዚያም አለ ሕይወት።ለሺህ ሺህ ዓመታት ዳፍኖ የኖረ፣

በሞት አጥር መሐል ፋፍቶ የዳበረ፣

በቡትት በክሳት ከስሞ ያልወደቀ፣

ወርቅ አልማዝ በማጣት ያልተደቀደቀ፣

እዚያም ሕይወት አለ።

(ፌብሩዋሪ 20/2002፣ በርሊን ጀርመን)
6 comments:

Anonymous said...

አወ ኤፍሬም በትክክል አለ

lele said...

batame dase yelale

አቤል ዋበላ said...

በኃይለኞች ጡጫ በበሽታና ሞት፣

በጦርነት ዋዕይ በረሃብ እርዛት፣

ተቆርጦ ያልደረቀ በመከራ ስደት፣

እዚያም አለ ሕይወት።

emu said...

wow it's very interesting!!!!!!!!

Anonymous said...

yamral!

Anonymous said...

HOW THAT IS INTERSTING.

Blog Archive