Saturday, November 1, 2014

የጠፋችው ሦስተኛዋ ፎቶ

የጠፋችው ሦስተኛዋ ፎቶ እነሆ ተገኝታለች። የፎቶዋ ባለቤትነት የሮይተርስ መሆኑን ቢቢሲ ጽፏል። በመጀመሪያ የትኛዋን ፎቶ ማለቴ እንደሆነ ለገባችሁ፣ ከዚያም በላይ ፎቶዋን ጎልጉላችሁ/ ጎጉላችሁ (ጉግል እንዲል) ፈልጋችሁ ላገኛችሁ ሁለት ወዳጆቼ ምሥጋናዬን አቀርባለሁ። አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፤ ግርምቴን። ፕሬዚዳንት ኬኔዲ ዳላስ ቴክሳስ ውስጥ በተገደሉበት ጊዜ (November 22, 1963 ማለትም በእኛ አቆጣጠር ኅዳር 12/1956 ዓ.ም) መንገድ ዳር ከነበሩና በፎቶ ቀራጺዎች እና አንሺዎች “ሌንስ ውስጥ” ከገቡ ሰዎች መካከል ሁለቱን ጋዜጠኞች ፈልገው ሲያናግሩ ተመልክቼ ነበር። እኛም እንዲህ ያለው ወግ አንድ ቀን ይደርሰን ይሆናል። ፎቶ አንሱ። አስቀምጡ። ታሪክ የሚመዘገበው እንዲህ ነው። “ለፎቶ ዋጋ ሥጡ” እንበል እንዴ?
(Source BBC, EthiopiaTesfaye)

No comments:

Blog Archive