Wednesday, July 19, 2017

ከዚህ የሚበልጥ ምን ሃይማኖታዊ እና አገራዊ ተልዕኮ አለ?

ከዚህ የሚበልጥ ምን ሃይማኖታዊ እና አገራዊ ተልዕኮ አለ?
------------
እነዚህ ሕጻናት በዚሁ በአሜሪካን አገር ያደጉ እና ለዲቁና የበቁ 8 ሕጻናትና ልጆች ናቸው። እነዚህን ልጆች ያስተማሩና ለዚህ ክብር ያበቁ ካህናትና መምህራን በእጅጉ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ቢያንስ እንዲህ ደስታችንን በመግለጽ ለአገልግሎታቸው ያለንን ክብር እናስታውቃቸው እንጂ ዋጋን የሚከፍል፣ የሰውን ዋጋ የማያስቀር አምላክ በበረከት እንደሚጎበኛቸው የታወቀ ነገር ነው። «ቃሉ የታመነ» ስለሆነ።

Wednesday, July 12, 2017

ሳውል-ቅዱስ ጳውሎስ፤ ከደማስቆ በር እስከ ቀጥተኛይቱ መንገድ

ጠቅለል ያለ መግቢያ ስለ ሳውል ….
(ዲ/ን ኤፍሬም እሸቴ)
ቅዱስ ጳውሎስ የቀደመ ስሙ ሳውል ነው። አይሁዳዊ ነው። የተማረና ሊቅ፤ ለይሁዲነቱ እና ለእምነቱ ታላቅ ቅንዓት ያለው ሰው ነበር። በመምህሩ በገማልያል እግር ስር ተቀምጦ የተማረ ምጡቅ ሊቅ። ከቅንዓቱ የተነሣ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ የሚተጋ ሰው። ትውልደ ነገዱ ከዕብራውያን ዘር ከብንያም ነገድ የተገኘ ሲሆን ሀገረ ሙላዱ (የተወለደበት) በንግዷ ታዋቂ በሆነችው በጠርሴስ ነው። ትውልዱ ዕብራዊ ቢሆንም አባቱ የሮማዊነትን ዜግነት የተቀበለ በመሆኑ ሳውልም ሮማዊ ዜግነት ነበረው ማለት ነው። ሮማዊ ዜግነት በዘመኑ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው የዜግነት መታወቂያ ነበር። በዘመናችን እንዳለው የየትኛው አገር ዜጋ (ፓስፖርት?) እንበለው ይሆን?
ይህ በትውልድ አይሁዳዊነት በዜግነት ደግሞ ሮማዊነት ያለው ሳውል የተባለ ሰው ገና በልጅነቱ ገማልያል በሚባል መምህር እግር ሥር ቁጭ ብሎ የተማረ ሲሆን በመምህሩ አማካይነትም «ፈሪሳዊነትን» የተቀበለ ምሁር ሆኖ አደገ። በ30 ዓመቱ የአይሁድ ሸንጎ አባል መሆኑ የሚያሳየው ምን ያህል የተማረ እና ሕግ አዋቂ መሆኑን ነው። ጌታ ባስተማረበት ዘመን የነበረ ሰው እንደመሆኑ ስለ ጌታ ትምህርት፣ ስለ ሐዋርያቱ ስብከት ጠንቅቆ ያውቃል፤ ሰምቷልም።