Wednesday, July 19, 2017

ከዚህ የሚበልጥ ምን ሃይማኖታዊ እና አገራዊ ተልዕኮ አለ?

ከዚህ የሚበልጥ ምን ሃይማኖታዊ እና አገራዊ ተልዕኮ አለ?
------------
እነዚህ ሕጻናት በዚሁ በአሜሪካን አገር ያደጉ እና ለዲቁና የበቁ 8 ሕጻናትና ልጆች ናቸው። እነዚህን ልጆች ያስተማሩና ለዚህ ክብር ያበቁ ካህናትና መምህራን በእጅጉ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ቢያንስ እንዲህ ደስታችንን በመግለጽ ለአገልግሎታቸው ያለንን ክብር እናስታውቃቸው እንጂ ዋጋን የሚከፍል፣ የሰውን ዋጋ የማያስቀር አምላክ በበረከት እንደሚጎበኛቸው የታወቀ ነገር ነው። «ቃሉ የታመነ» ስለሆነ።

No comments:

Blog Archive